Video Hướng dẫn thực hành Word B văn phòng

Bài Form:

>

Bài Form:

Bài Tính trong Table:

Bài định dạng Style:

Bài định dạng Style:

Bài định dạng Style:

Trộn dữ liệu Letter:

Trộn dữ liệu Enveloper:

Trộn dữ liệu Label:

Công cụ Macro:

Vẽ biểu đồ 2 trục tung Y ( 2 cột số liệu cùng lúc):

 

Giới thiệu                                                          Khóa học Microsoft Excel nâng cao              Khóa học Microsoft Word nâng cao

                

                

Google+