Đào tạo Tin học văn phòng cho doanh nghiệp

     

  giảng viên tiên phong trong lĩnh vực đào tạo tin học ứng dụng cho doanh nghiệp. Đã đang đào tạo tin học trực tuyến - trực tiếp cho các trung tâm các doanh nghiệp lớn nhỏ, hơn ai hết  tôi hiểu được doanh nghiệp cần . Với phương pháp giảng dạy linh hoạt bài giảng sát thực tế kết hợp thuyết thực hành song song sẽ giúp học viên nắm bắt vận dụng ngay được bài học công việc thực tế nâng cao hiệu quả làm việc. Với nội dung phong phú sát với thực tế nhu cầu doanh nghiệp, tôi tin tưởng sẽ đáp ứng đầy đủ những doanh nghiệp cần.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI TP.HCM

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mục tiêu:

-         Sử dụng thành thạo các kỹ năng định dạng văn bản đẹp, tạo form mẫu theo yêu cầu công việc, trộn, xử lý và in ấn văn bản.

-         Nắm vững các kỹ thuật xử lý nâng cao trên Excel: Các hàm tính toán dò tìm nâng cao lấy dữ liệu từ nhiều bảng cùng lúc, các dạng thống kê nhanh không cần dùng hàm.

Nội dung chương trình:WORD nâng cao, EXCEL nâng cao

Công ty Dược phẩm Asia Shine

Tổng công ty đóng tàu Ba Son Bộ Quốc Phòng

Khu công nghiệp PouYuen ( Adidas, Nike)

PHẦN 1: MICROSOFT WORD

BÀI 1: VẼ BIỂU ĐỒ CHART

1-Cách tạo biểu đồ không cần kẻ bảng số liệu

2-Định dạng biểu đồ theo ý muốn

3-Đổi cột biểu đồ

4-Các dạng biểu đồ thường gặp

BÀI 2: VẼ LƯU ĐỒ (SƠ ĐỒ) SMARTART

1-Cách vẽ lưu đồ

2-Định dạng trang trí lưu đồ

3-Thủ thuật vẽ các dạng lưu đồ thông dụng nhanh chóng

BÀI 3: CÔNG CỤ TẠO FORM MẪU TIỆN DỤNG

1-Giới thiệu về Form công dụng, ứng dụng thực tế

2-Tạo Form:

- Mở công cụ nâng cao

- Cách tạo Form

- Định dạng Form

- Bảo vệ Form

3-Lưu Form

BÀI 4: STYLE ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN NÂNG CAO

1-Tạo Style riêng cho văn bản

2-Tạo số thứ tự tiêu đề tự động

3-Tạo Mục Lục tự động

BÀI 5 : ĐỊNH DẠNG TRANG TRÍ VĂN BẢN

1-Tạo Header/ Footer

-H/F trang chẵn lẻ khác nhau

-H/F từng trang khác nhau ( ví dụ: trang 1,2 không có H/F từ trang 3 có H/F)

-Đánh số trang, số trang/ tổng số trang

-Định dạng số trang ( I,A,1,i…) bắt đầu từ trang tùy ý

2-Định dạng từng trang khác nhau:

-Trang đứng trang ngang bất kỳ

-Đóng khung cho trang bất kỳ

BÀI 6: MAIL MERGE TRỘN TÀI LIỆU (4 clip)

1-Letter trộn thư

2-Enveloper tạo bìa thư

3-Label tạo nhãn

4-Directory tạo danh sách

BÀI 7:TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ (FIND & REPLACE)

1-Tìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản

2-Tìm và thay thế từ hoặc cụm từ trong văn bản

BÀI 8:ĐÓNG DẤU VĂN BẢN (WATERMARK)

1-Đóng dấu bằng hình

2-Đóng dấu bằng chữ

BÀI 9:TẠO PHÍM TẮT CHO WORD (MACRO)

1-Tạo macro

2-Sử dụng macro

3-Đính kèm macro

PHẦN 2: MICROSOFT EXCEL

BÀI 1: CÁC THỦ THUẬT NÂNG CAO

1-Bảo vệ nội dung trong Excel không cho sửa

2-Đặt mật khẩu cho file Excel

3-Đặt tên cho vùng dữ liệu

4-Tạo liên kết sheet – liên kết tập tin trong Excel

BÀI 2: ĐỊNH DẠNG THEO ĐIỀU KIỆN CONDITIONAL FORMATTING (1clip)

1-Tạo định dạng

2-Sửa định dạng

3-Xóa định dạng

BÀI 3: CÔNG THỨC MẢNG

1-Giới thiệu công thức mảng

-Tính toán dùng công thức mảng

-Các quy định khi dùng công thức mảng

2-Thống kê dùng công thức mảng: Sum kết hợp với If

-Thống kê tổng theo điều kiện dùng công thức mảng

-Đếm theo điều kiện dùng công thức mảng

BÀI 4: RÀNG BUỘC DỮ LIỆU

1-Tạo ràng buộc

-Ràng buộc theo điều kiện

-Ràng buộc dạng list danh sách

-Ràng buộc nâng cao

2-Tạo hộp thoại gợi ý

3-Tạo thông báo lỗi khi nhập sai

BÀI 5: HÀM DÒ TÌM MỘT BẢNG NHIỀU DÒNG NHIỀU CỘT

1-Hàm MATCH: dò tìm vị trí của giá trị trong vùng

2-Hàm INDEX: dò tìm giá trị khi biết vị trí dòng và cột cần lấy

3-Kết hợp INDEX và MATCH

BÀI 6: HÀM DÒ TÌM TỪ NHIỀU BẢNG

1-Hàm INDIRECT tham chiếu dữ liệu

2-Tạo danh sách lấy dữ liệu từ nhiều vùng

3-Dò tìm dữ liệu theo cột, dòng từ nhiều bảng

Vlookup, Hlookup kết hợp Indirect

BÀI 7: CÁC DẠNG THỐNG KÊ

1-Thống kê SUBTOTAL

2-Thống kê CONSOLIDATE

3-Thống kê PIVOT TABLE

4-Thống kê DATA TABLE

BÀI 8: CÁC HÀM NÂNG CAO

1-Hàm lấy số nhỏ thứ k: SMALL

2-Hàm lấy số lớn thứ k: LARGE

3-Hàm kiểm tra lỗi: ISERROR

-Định các giá trị lỗi

-Tổng vùng có chứa lỗi

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Giảng viên: Nguyễn Quang Vinh

Thời gian học: một buổi 90 phút

Lịch học: linh động theo học viên

Hình thức học: lý thuyết song song với thực hành

Yêu cầu: học viên khi học phải có máy tính để thực hành.

III. KINH PHÍ ĐÀO TẠO

STT

Nội dung khóa học

Chi phí (VND)/ 1 học viên

1

MICROSOFT WORD

Liên hệ

2

MICROSOFT EXCEL 

Liên hệ

3

MICROSOFT POWERPOINT 

Liên hệ

 

Tổng

 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN

1. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức, Tp.HCM

Chủ TK: NGUYỄN QUANG VINH

Số TK: 0381000429510

2. Ngân hàng ACB chi nhánh Quận 9, Tp.HCM

Chủ TK: NGUYỄN QUANG VINH

Số TK: 198310169

3. Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bình Phước

Chủ TK: NGUYỄN QUANG VINH

Số TK: 711A50110095

 

CHI TIẾT LIÊN HỆ:

- GV NGUYỄN QUANG VINH

- ĐT: 0966.222.844

- EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- SKY: VinhDJ

Google+