Đào tạo tin học văn phòng cơ bản


Mục tiêu: Chương trình môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tin học.

Sử dụng máy tính trong công tác văn phòng như: soạn thảo văn bản, tạo bài thuyết trình, sử dụng bảng tính.

Sử dụng Internet để gửi, nhận thư điện tử, tìm kiếm thông tin hoặc mua bán qua mạng.

Phương pháp:

Giảng viên: Nguyễn Quang Vinh
Thời gian học:  8 buổi (một buổi 90 phút)
Hình thức học : lý thuyết song song với thực hành
Yêu cầu: máy chiếu, bảng ghi, học viên khi học phải có máy tính để thực hành

Nội dung chương trình: WINDOWS; WORD; EXCEL; POWERPOINT

Kết thúc khóa học, học viên có thể dự thi chứng chỉ: ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN ( TIN HỌC CƠ BẢN)

PHẦN 1: MICROSOFT WINDOWS

BÀI 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ MÁY TÍNH 
1-Các loại máy tính hiện nay cách sử dụng
2-Cách xem các thông số cấu hình của máy tính
 
BÀI 2: MICROSOFT WINDOWS 
1-Giới thiệu
2-Khởi động Windows
3-Màn hình Desktop
4-Thoát windows
5-Các thành phàn chính trong cửa sổ
6-Cách sử dụng chuột
7-Các thao tác trên cửa sổ
8-Khởi động chương trình ứng dụng trong windows
 
BÀI 3: WINDOWS EXPLORER
1-Các khái niệm cơ bản
-Tập tin (file)
-Thư mục (Directory, Folder)
-Ổ đĩa (Driver)
 
2-Windows Explorer
-Cửa sổ Windows Explorer
-Cửa sổ trái (All folder)
-Các thao tác tại cửa sổ trái
-Cửa sổ phải (Contents of)
-Hiển thị, sắp xếp nội dung trong cửa sổ phải
 
3-Các thao tác với File, Folder, Shortcut
-Chọn File, Folder, Shortcut
-Tạo File, Folder mới
-Đổi tên File, Folder
-Xoá File, Folder
-Sao chép/ Di chuyển File, Folder
-Tìm kiếm File
-Ký tự đại diện “?” và “*”
-Tìm file bằng cửa sổ search
 
4-Định dạng đĩa
 
BÀI 4: INTERNET EXPLORER VÀ WEB MAIL
1-Giới thiệu internet explorer (IE, Firefox, Google Chrome, Cờ Rôm…) và một số Website tiếng việt
2-Lưu các địa chỉ trang web ưa thích
3-Quản lý lịch sử duyệt web, xoá lịch sử duyệt web
4-Tải dữ liệu trên mạng
5-Web Mail-Địa chỉ Email- cách tạo một địa chỉ Email
 
BÀI 5 : CHƯƠNG TRÌNH PAINT 
1-Giới thiệu
2-Khởi động và thoát
3-Cửa sổ paint
4-Các thao tác cơ bản :
-Chọn màu vẽ (Foreground) ; màu nền (Background)
-Sử dụng các công cụ : Vẽ tự do, các hình học
-Kỹ thuật tô màu; cắt dán và sao chép
 
BÀI 6: CONTROL PANEL 
1-Chỉnh ngày giờ máy tính (Date/ time)
2-Chỉnh hiển thị màn hình (Display)
3-Các thông số mặt định cho hệ thống ( Mouse, Kyboard, Region and language)

PHẦN 2: MICROSOFT WORD

BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT WORD 
1-Giới thiệu chung
2-Khởi động Word
3-Của sổ Microsoft Word
4-Thoát khỏi Word
5-Nhập tiếng việt trong môi trường Windows
-Các phần mềm tiếng việt thường dùng Vietkey hoặc Unikey
-Bảng mã Unicode
-Các kiểu gõ: VNI hoặc Telex
 
BÀI 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN
1- Các thao tác soạn thảo
-Nhập và chỉnh sửa văn bản
-Xử lý khối: Đánh dấu, di chuyển, sao chép, xoá
-Tìm kiếm và thay thế
2- Các chế độ hiển thị: Normal; Printer Layout; Web Layout; Out line
3- Xử lý tập tin
-Tạo tập tin mới
-Mở tập tin đã có
-Lưu tập tin
 
BÀI 3: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 
1- Định dạng chữ
-Định dạng Font
-Ký tự đặc biệt
-Đổi kiểu chữ (hoa, thường, …)
-Định dạng hướng văn bản (text Direction)
2- Định dạng đoạn văn bản
-Khái niệm về đoạn
-Đ/ d Paragraph (Alignment; Indentation; Spacing)
-Đ/ d Bullets and Numbering
-Đ/ d Borders and Shading
-Đ/ d Dropcap
-Đ/ d Tabs....
-Đ/ d cột báo (Column )
 
BÀI 4: BẢNG BIỂU (TABLE) 
1- Tạo bảng biểu
2- Các thao tác cơ bản với bảng biểu
-Chọn bảng, hàng, cột, ô
-Nhập dữ liệu vào ô
-Điều chỉnh độ rộng hàng, cột
-Thêm, xoá: hàng, cột, ô
-Chia, trộn ô
3- Trình bày và trang trí bảng biểu
-Tạo khung, nền, Table Properties
BÀI 5: ĐỒ HOẠ VÀ CÁC ỨNG DỤNG KHÁC 
1-Chữ nghệ thuật (Microsoft WordArt)
2-Vẽ hình (Insert Shape)
3-Chèn hình( Insert Picture)
4-Công thức toán học (Microsoft Equation)
 
BÀI 6: IN ẤN
1-Trình bày trang in
2-Định dạng trang canh lề chuẩn
3-Tiêu đề đầu trang cuối trang (Header and Footer)
4-Xem trang in (Print Preview)
5-In văn bản

PHẦN 3: MICROSOFT EXCEL

BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ MS-EXCEL 
1- Giới thiệu chung
2- Khởi động và thoát excel
3- Cửa sổ Excel:
Giới thiệu các thanh công cụ: Title, menu, Standard, Formatting, Formula; Status
4- Khái niệm: Column; Row; Cell; Sheet; Workbook; References
5- Xử lý tập tin Workbook
-Khởi tạo Workbook
-Mở Workbook có sẵn
-Lưu Workbook
6- Các kiểu dữ liệu có sẵn
Number; Text; Date; Formula
 
BÀI 2: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN 
1- Nhập và chỉnh sửa dữ liệu
Nhập vào ô; Chỉnh sửa; Xoá; tính toán đơn giản
2- Khối
Chọn; sao chép; di chuyển; xoá
3- Sao chép công thức
5- Xử lý hàng, cột, ô
-Thay đổi độ rộng, chiểu cao;
-Chèn và xoá: hàng, cột, ô
-Ẩn hiện: Hàng, cột
-Trộn ô
6- Xử lý bảng tính
-Thêm và xoá sheet
-Ẩn hiện sheet
-Đổi tên sheet
BÀI 3: TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH 
1-Định dạng dữ liệu
-Format à Cell: Number; Alignment; Font; Borders; Pattern
-Sao chép định dạng
2- Sắp xếp dữ liệu: Đơn giản; nhiều khoá
 
BÀI 4: CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL 
A-Hàm đơn giản
1-Nhóm hàm số học: Round; Int; Mod; Abs; Sqrt
2-Nhóm hàm chuỗi: Left; Right; Mid; Len; Trim;
3-Nhóm hàm thời gian: Date; Day; Month; Year; Second; Minute; Hour; Time
B- Nhóm hàm Logic: And; Or; Not; If
C- Nhóm hàm tìm kiếm: Vlookup; Hlookup
D- Nhóm hàm thống kê:
1-Nhóm thống kê: Sum; Max; Min; Average; Rank; Count; Counta; countblank; Countif; Sumif
2- Nhóm hàm CSDL: Dsum; Dmax; Dmin; Dcount
3- Nhóm hàm lọc và rút trích dữ liệu: Filter, Advanced
 
BÀI 5: BIỂU ĐỒ 
1- Tạo biểu đồ bằng Chart Wizart
2- Hiệu chỉnh biểu đồ
 
BÀI 6: IN BẢNG TÍNH
1- Định dạng trang in
2- In trang tính
 

PHẦN 4: MICROSOFT POWERPOINT

BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ MS-POWERPOINT 
1- Giới thiệu chung
2- Khởi động và thoát p.point
3- Màn hinh P.point:
4- Khái niệm: Presentation; Slide; Handout
5- Tạo Presentation
-Khởi tạo Blank Presentation
-Sử dụng mẫu Design Template
6- Lưu Presentation
7- Mở Presentation có sẵn
8- Thực hiện Slide show
 
BÀI 2: LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG TRÊN SLIDE 
1- Nhập và định dạng
2- Tạo và định dạng bảng biểu
3- Chèn hình ảnh, âm thanh
4- Chèn sơ đồ tổ chức
5- Chèn các ứng dụng khác
 
BÀI 3: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN SLIDE
1- Thêm, xoá
2- Thay đổi vị trí slide
3- Thay đổi thiết kế: Slide design; slide layout
4- Sao chép, xoá, sắp xếp
5- Sao chép slide từ tập tin khác
6- Thiết kế Slide mater, chỉnh sửa slide mater
7- Chèn note
 
BÀI 4: CÁC HIỆU ỨNG
1- Thiết lập hiệu ứng chuyển trang
2- Thiết lập hiệu ứng cho đối tượng
 
BÀI 5: IN ẤN 
1- Thiết lập trang in
2- Header and Footer
3- Lựa chọn nội dung: Slide; handout; note page hay outline
4- Thực hiện in
 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN

1. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức, Tp.HCM

Chủ TK: NGUYỄN QUANG VINH

Số TK: 0381000429510

2. Ngân hàng ACB chi nhánh Quận 9, Tp.HCM

Chủ TK: NGUYỄN QUANG VINH

Số TK: 198310169

3. Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bình Phước

Chủ TK: NGUYỄN QUANG VINH

Số TK: 711A50110095

 

CHI TIẾT LIÊN HỆ:

- GV NGUYỄN QUANG VINH

- ĐT: 0966.222.844

- EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- SKY: VinhDJ

Giới thiệu                                                          Khóa học Microsoft Excel nâng cao              Khóa học Microsoft Word nâng cao

                

                

Google+